Khuyến Mãi

Chương trình khuyến mãi được áp dụng dựa trên tổng giá trị mua hàng như sau :

Tổng giá trị từ  5.000.000 đến 10.000.000 được giảm giá 2%

Từ  trên 10.000.000 đến 20.000.000 được giảm giá  3%

Từ trên  20.000.000 đến 50.000.000 được giảm giá 4%

Trên  50,000,000 được giảm giá 5%